HJEM

Om bogen

 

Den 2. Verdenskrig spiller en vigtig rolle i DØDEN DANSER MAZURKA og historiske personer optræder men det er ikke en historisk roman. Bogen er ren fiktion og de få historiske indslag er primært medtaget for at give læseren en fornemmelse af tidsånden dengang i 1940'ne. Polske forhold af historisk og kulturel art er også i et vist omfang integreret i bogen.

Geografisk udspiller DØDEN DANSER MAZURKA sig hovedsagelig i Vestsjælland, på Bornholm og i København, med en afstikkere til Nigeria. Når Bornholm er valgt, skyldes det at Bornholm under krigen havde en anden politisk status end resten af Danmark og når Nigeria er valgt skyldes det at Nigeria i 2003 ikke var omfattet af internationalt politisamarbejde.

DØDEN DANSER MAZURKA er en kompleks historie og læseren bliver gentagne gange stillet overfor intellektuelle udfordringer på flere niveauer. Derimod vil hun/han forgæves lede efter sadistiske voldsorgier eller udpenslede bizarre sexscener.

 

ADVARSEL

DØDEN DANSER MAZURKA stiller krav til læseren. Hun/han skal holde hovedet koldt, øjnene på stilke, ørerne stive og tungen lige i munden.

 

 

Et kort resume af handlingen:

 

Emil Berglund får ved sin fars død den chokerende meddelelse, at han er adopteret. Efter lange og svære over

vejelser, beslutter han sig for at søge efter sin biologiske mor, Maria, der kom til Bornholm som flygtning kort før Danmarks besættelse i 1940. Det bringer en dagbog for dagen, som fortæller om to menneskeskæbner fanget i et storpolitisk magtspil i årene 1939-43. Det viser sig, at Maria, der er jøde, er blevet stukket til Gestapo og deporteret til koncentrationslejren Auschwitz. Berglund begynder at grave i fortiden, og fokus rettes hurtigt mod tre gymnasieelevers aktiviteter i 1943.

På en ejendom i Vestsjælland findes en mand hængt efter et møde med Berglund, og politiinspektør Einer E. G. Kern får overdraget sagen, som tilsyneladende drejer sig om et banalt selvmord. Sagen viser sig imidlertid at være langt mere kompleks. Samtidig udvikler handlingen sig eksplosivt, og Kern stilles hele tiden overfor nye indviklede problemer og overraskende oplysninger. For at udrede trådene bliver Kerns logiske sans sat på en hård prøve og ikke mindst hans evne til at fortolke et digt i dagbogen bliver af afgørende betydning for sagens opklaring.

 

VELKOMMEN

Welcome, Willkommen, Welkom

Bienvenue, Benvenuto, Bienvenida

mit navn er

ERIK ENEGREN

Døden Danser Mazurka

Dabrowskis Mazurka

 

Underholdning i topklasse, hvor det drejer sig om historien, plottet og læserens brug af de små grå hjerneceller. Der er handling bag ordene. En rigtig "page turner". Læs den før din mand, kone, kæreste, nabo, ven eller kollega men røb ikke slutningen.

Køb bogen hos boghandleren eller lån den på biblioteket. 88 hovedbiblioteker i Danmark har bogen. Bogen er oversat til tysk, se ny side.

 

E-bog

 

Døden Danser Mazurka

Dabrowskis Mazurka

 

Køb den hos Amazon.com

e-bog, Kindle Edition, USD 6,25

Lån den på udvalgte svenske Biblioteker.

 

 

DØDEN DANSER MAZURKA er anderledes, spændende, realistisk, vedkommende og overraskende.

Citat:

Berglund bladede lidt i dagbogen. Under den 3. April 1940 stod der et lille vers skrevet på engelsk:

 

Today she got his final letter,

to know the truth is always better.

She read the words she couldn't handle,

in dim light from the bedroom candle.

She combed her hair with idle brushing,

and suddenly her tears come gushing.

With lightning speed her life turned turtle.

Her mind would never pass this hurdle.

Det var meget rørende, men hvilken relation det havde til Maria, kunne han af gode grunde ikke vide.

 

Hvilken hemmelighed gemmer der sig i dette vers?

Læs hele historien i DØDEN DANSER MAZURKA.

 

Det mener sagkundskaben om DØDEN DANSER MAZURKA:

 

Forfatterens historiske og kriminalistiske indsigt er enestående og tankevækkende. Bogen beskriver realistisk og levende internationale kriminalitetsformer, efterforskningsmetoder, politisamarbejde og problemer, som de ofte forekommer i virkelighedens verden, set i såvel lokalt som i nationalt og internationalt perspektiv. Romanen har et så spændende og realistisk set-up, at man helt glemmer fiktionen og hurtigt føler sig indført i en virkelig research med rødder tilbage til 2. verdenskrig. Det er en bog, man nødigt lægger fra sig, når man først har åbnet den.

 

Mogens Lundh, tidligere kriminalinspektør i Rigspolitiet og afdelingschef i Europol, Organised Crime Department.

 

Løn som Forskyldt

 

Hævnen tilhører Herren står der i 5. Mosebog. Ikke alle mennesker føler sig dog bundet af dette udsagn men foretrækker at tage sagen i egen hånd.

Kort resumé af handlingen i Løn som Forskyldt

 

Efter introduktion af nogle af de vigtigere personer i bogen, findes en mand død på en voldelig måde i en nedlagt kirke i Vestsjælland og politiinspektør Einer E.G. Kern fra Rigspolitiet tilkaldes. I starten sløres opklaringsarbejdet ved andre tidligere indtrufne dødsfald på et plejehjem i en nærliggende stationsby. Flere mulige motiver kommer i spil, narkotika, jalousi, sex og hævn. En slange spiller en central rolle. I starten er det svært for Kern at finde sammenhæng i dødsfaldene men en lokal læge kommer hurtigt i fokus. Det samme gør mulige deltagere i en oldnordisk kultisk menighed.

Efterhånden indtræffer flere dødsfald, som yderligere komplicerer sagen. To af dem har fælles træk, men kan ikke umiddelbart sammenkædes med de øvrige dødsfald. Et nyt dødsfald indtræffer på en dyrehandler. En ubekendt 4. mand kan blive næste offer og tråde trækkes til begivenheder 10 år tidligere. I slutspillet indgår en hæsblæsende jagt dels på en eller flere gerningsmænd og dels på identifikation af den ubekendte 4. mand, hvori blandt andet Cityringens nye tunnelsystem og kontrolcenter kommer i spil. Hvem kommer først, Kern eller den hævnende hånd?

 

I støbeskeen Døden I Perspektiv om fup, svindel og mord i kunstverdenen

En Bridgehånd

© Erik Enegren

En mand er død. Han bliver fundet i et aflåst rum og har ikke haft mulighed for at komme i forbindelse med omverdenen, da ingen vinduer, telefon eller andet kommunikations udstyr findes i rummet. I følge retsmedicineren kan selvmord udelukkes, alt tyder på et mord. Han er imidlertid ikke død øjeblikkelig, men har kunnet overleve 10-30 minutter med de påførte skader.

Politiinspektør Einer Kern har ikke mange spor i sagen, dog finder man på afdøde, som var en ivrig og habil bridgespiller, et sæt spillekort og i hans hånd findes 13 kort fra sættet. Noget tyder på, at han i sine sidste minutter har forsøgt, at give politiet et fingerpeg om morderen.

 

In English

 

A man has died. He is found in a locked room and has not been able to connect with the outside world, since no windows, telephone or other communications equipment were found in the room. According to the coroner, it is not suicide. Everything suggests a murder. However, he is not dead immediately, but has been able to survive 10-30 minutes with the injuries suffered.

Superintendent Einer Kern does not have many clues in the case. However, on the deceased, who was a keen and competent bridge player, the police finds a set of playing cards, and in his hand, there are 13 cards from the set. Evidence suggests that in his final moments, he have tried to give the police a clue to the killer.

 

 

Hvilken hemmelighed gemmer der sig i disse kort?

What secret lie hidden in these cards?

Welches Geheimnis verbirgt sich in diesen Karten?